Tedni vseživljenjskega učenja (TVU)

so najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji.
Projekt usklajuje Andragoški center Slovenije.
Naš območni koordinator je LJUDSKA UNIVERZA KRŠKO.
Naš tematski koordinator je IZOBRAŽEVALNI ZAVOD COGITAMUS.
Projekt se izvaja v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja.
Z njim opozarjamo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema kot posameznik, udeleženec na trgu dela ter član različnih skupnosti. Vsi, ki projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevamo k udejanjanju slogan

TVU je član mednarodnega gibanja festivalov učenja.

Koordinatorica projekta na šoli je učiteljica Tjaša Hribar Brce.