Za dekleta, ženske je bila organizirana delavnica, kjer je potekal pogovor o spoštovanju samih sebe. V delavnic smo se pogovarjali o samopodobi in samospoštovanju. Udeleženke so spoznavale svoje pozitivne lastnosti in se soočile z negativnimi mislimi o sebi.

Cilj delavnice je bil udeleženke opolnomočiti z dobrimi, pozitivnimi mislimi in pozitivnim pogledom na življenje.