Na osnovi

  • Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta,
  • Uredbe o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom št. 1169/2011 in
  • Pravilnika o splošnem označevanju predpakiranih živil (Ur. list RS, št. 50/04, 58/04 – popr., 43/05, 64/05 – popr., 83/05, 115/05, 118/07)

vas obveščamo, da bomo na Osnovni šoli Tržišče ustrezno označevali alergene v živilih in zagotavljali varnost živil, ki se uporabljajo na šoli pri pripravi obrokov šolske prehrane.

Jedi na jedilniku lahko vsebujejo snovi ali proizvode, ki povzročajo alergije ali preobčutljivost.

V šolski kuhinji pripravljamo obroke za učence brez prehranskih omejitev in z omejitvami. Dietni obroki za učence se pripravljajo individualno na osnovi dostavljenega veljavnega zdravniškega potrdila uradne medicine. Učencem z alergijami oziroma preobčutljivostmi pripravljamo obroke z ustrezno zamenjavo jedi, ki ne vsebujejo alergenov.

V skladu z uredbami so na jedilniku označeni alergeni za posamezen dan.

 

Z Uredbo (ES) št. 1169/2011 določeni možni alergeni so naslednje snovi:

1. Žita, ki vsebujejo gluten in proizvodi iz njih:

a) pšenica (pira),

b) oves,

c) rž,

d) ječmen,

e) kamut.

2. Raki in proizvodi iz njih.

3. Jajca in proizvodi iz njih.

4. Ribe in proizvodi iz njih.

5. Arašidi (kikiriki) in proizvodi iz njih.

6. Zrnje soje in proizvodi iz soje.

7. Mleko in mlečni proizvodi (ki vsebujejo laktozo).

8. Oreški:

a) orehi,

b) mandlji,

c) lešniki,

d) pistacija,

e) brazilski orehi,

f) indijski oreščki,

g) ameriški orehi,

h) makadamija.

9. Listna zelena in proizvodi iz nje.

10. Gorčično seme in proizvodi iz njega.

11. Sezamovo seme in proizvodi iz njega.

12. Žveplov dioksid in sulfiti v koncentraciji več kot 10 mg/kg ali 10 mg/l glede na skupni SO2.

13. Volčji bob in proizvodi iz njega.

14. Mehkužci in proizvodi iz njih.

Vir: https://www.vrtec-bled.si/prehrana-in-zdravje/alergeni-v-prehrani/