Lucija Umek, socialna pedagoginja

Kontakt: 07 620 13 92

lucija.umek@ostrzisce.si

Urnik: torek, četrtek in petek med 8. in 13. uro, po dogovoru pa tudi izven urnika.

 

 

Šolska svetovalna služba na šoli deluje z namenom pomoči in podpore učencem, staršem ter pedagoškim delavcem.

Glavne dejavnosti šolske svetovalne službe so pomoč, svetovanje, vodenje preventivnih dejavnosti ter načrtovanje in evalvacija.

Glavne naloge šolske svetovalne službe so:

 • vključevanje v dejavnosti razredne skupnosti in oddelke podaljšanega bivanja (preventiva),
 • skupinski in individualni razgovori ter delavnice z učenci in njihovimi starši,
 • koordinacija in delo z nadarjenimi učenci,
 • koordinacija in delo z učenci z učnimi težavami (ISP),
 •  koordinacija in delo z učenci s posebnimi potrebami (DSP),
 • individualno in skupinsko delo z učenci z vzgojnimi in disciplinskimi težavami,
 • vpis v 1. razred osnovne šole in koordinacija prvih roditeljskih sestankov za starše bodočih šolarjev,
 • pomoč učencem pri vključevanju v šolsko življenje in spremljanje njihovega napredka,
 • organizacija roditeljskega sestanka za starše in učence na temo poklicne orientacije,
 • izvedba vpisa v srednje šole,
 • usmerjanje in pomoč pri subvencioniranju storitev, ki jih organizira šola (prehrana, šole v naravi …),
 • svetovanje in pomoč družinam v stiski in sodelovanje z zunanjimi institucijami (Botrstvo, Karitas, Rdeči križ, ZPMS…),
 •  sodelovanje v dejavnostih šolske skupnosti in šolskega otroškega parlamenta.
 • koordinacija dobrodelnih akcij.

Večino nalog šolske svetovalne službe je možno izvesti le v sodelovanju z ostalimi strokovnimi delavci šole in starši učencev, nekatere pa tudi v sodelovanju z zunanjimi institucijami.