Priimek in imePredmetKontakt - telefon ali službeni e naslov
Bedek Nenalikovna umetnostKabinet: 07 620 13 88, nenabedek@gmail.com
Camloh Minadodatna strokovna pomočKabinet: 07 620 13 85
Dobovšek Romanšport, organizator informacijskih dejavnostiKabinet: 07 620 13 91, Kabinet: 07 818 54 72, roman.dobovsek@ostrzisce.si
Flajs Magdarazredni pouk - 2. r.Kabinet: 07 81 85 475, magda.flajs@guest.arnes.si
Kobal Nina angleščinaKabinet: 07 620 13 83, ninakreze@gmail.com
Hočevar Marjetkarazredni pouk - 1. r.Kabinet: 07 818 54 75, metka.hocevar@gmail.com
Horvat Anjadodatna strokovna pomočKabinet: 07 620 13 85, anja.horvat@os-anegale.si
Jazbec MatejageografijaKabinet: 07 620 13 90, mateja.jazbec1@gmail.com
Jevnikar AnjaOPB 2, učiteljica za glasbeno umetnost (1.–4. r.)Kabinet: 07 81 85 475, anja.jevnikar8@gmail.com
Judež Klavdijadodatna strokovna pomočKabinet: 07 620 13 85, klavdija.judez@os-anegale.si
Klukej Irena zgodovina, državljanska in domovinska vzgoja ter etika, knjižničarkaKnjižnica: 07 620 13 86, Kabinet: 07 620 13 90, irena.klukej1@guest.arnes.si
Lazar MajaOPB 1Kabinet: 07 81 85 475,
majci.lazar@gmail.com
Mrgole Tadejarazredni pouk - 5. razred, učiteljica angleščine (1.–3. r.)Kabinet: 07 620 13 81, tmrgole1@gmail.com
Muzga Irena razredni pouk - 4. razredKabinet: 07 620 13 81, irena.muzga5@gmail.com
Perko VesnaslovenščinaKabinet: 07 620 13 82, vesna.perko1@guest.arnes.si
Pfeifer Lapuh Karmendodatna strokovna pomočKabinet: 07 620 13 85, pfeifer.karmen@gmail.com
Povšič Mihamatematika, fizikaKabinet: 07 620 13 82, povsicmiha@gmail.com
Pušnik Anaglasbena umetnostKabinet: 07 620 13 90, pusnik.ana90@gmail.com
Stropnik Aljadodatna strokovna pomočKabinet: 07 620 13 85
Stušek Silva matematikaKabinet: 07 620 13 82, silvestra.stusek@guest.arnes.si
Špelič Irenadodatna strokovna pomočKabinet: 07 620 13 85, irena.spelic@os-anegale.si
Trebše Polonarazredni pouk - 3. razredKabinet: 07 818 54 75,
Umek Lucija svetovalna delavka, socialna pedagoginjaPisarna: 07 620 13 92, lucija.umek@ostrzisce.si
Vizler SabinakemijaKabinet: 07 620 13 88, sabina.hrastar@gmail.com