“Telesna, umska in duhovna raven delujejo v medsebojni povezavi. Spodbujajte telo, kolikor hočete. Toda dokler ne boste prenovili tudi stanje uma in duha,  ne boste spoznali zdravega življenja in vitalnosti.”

Greg Anderson

 

Celostni pogled na zdravje pomeni zdravje na vseh področjih za vse vključene deležnike. Pri uresničevanju ciljev, poti vplivanja iščemo z različnimi možnostmi. Pomembne so nam tako vsebine zdravja v učnem načrtu, kontinuirano izobraževanja učiteljev, ponudba zdravju naklonjenih dejavnosti na šoli, dobra organizacija, šolska in razredna pravila, kot tudi kakovostna komunikacija med zaposlenimi, učenci, starši, sodelovanje z lokalno skupnostjo in drugimi institucijami, ki lahko vplivajo na zdravje.

Z namenom uresničevanja vseh teh smo v šolskem letu vključeni v program Zdrave šole, ki deluje pod območno enoto v Novo mesto, kjer je koordinatorica šol gospa Tea Kordiš.

S pristopom v Slovensko mrežo zdravih smo pričeli slediti 12 ciljem, ki so enaki ciljem Evropske mreže zdravih šol:

 • Aktivno podpiramo pozitivno samopodobo vseh učencev, s tem da lahko vsak prispeva k življenju v šoli.
 • Skrbimo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učenci, med učitelji in učenci ter med učitelji.
 • Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 • Vse učence spodbujamo k različnim dejavnostim z raznovrstnimi pobudami.
 • Izkoriščamo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 • Skrbimo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 • Skrbimo za razvoj dobrih povezav med osnovno in srednjo šolo.
 • Aktivno podpiramo zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
 • Upoštevamo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 • Upoštevamo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana v učnem načrtu zdrave prehrane.
 • Sodelujemo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam svetujejo in pomagajo pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
 • Vzpostavili smo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, ki nas podpirata pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

V šolskem letu 2022/23 je rdeča nit Mi vsi za lepši (boljši) jutri.

Zdrava šola skuša vplivati na zdrav način življenja vseh. Tako učence kot zaposlene šole poskuša spodbujati, da pozitivno vplivajo na svoje (telesno, duševno, socialno) zdravje.

V okviru rdeče niti smo si zadali različne naloge, s katerimi bomo učencem obogatili vzgojno-izobraževalno dejavnost. Izvajali jih bomo tekom celotnega šolskega leta. Naloge v šolskem letu so sledeče:

 • EKOLOŠKA OZAVEŠČENOST
 • ZDRAVE PREHRANSKE NAVADE
 • SKRBIM ZA ZDRAVJE
 • DUŠEVNO ZDRAVJE
 • MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE

 

Koordinatorica: Tjaša Hribar Brce