V šolski kuhinji vsakodnevno za učence pripravljamo 3 obroke:

 • zajtrk (7.00–7.15),
 • dopoldansko malico (9.05–9.20) in
 • kosilo (11.50–12.10).

 

V okviru svojih zmožnosti poskrbimo tudi za dietno prehrano. Dietno prehrano uveljavljajo starši na podlagi potrdila osebnega zdravnika ali zdravnika specialista in jedilnika, ki ga predpiše stroka. Za vsako šolsko leto ali spremembo zdravja učenca morajo starši predložiti novo zdravniško potrdilo.

 

Pri pripravi jedilnika se trudimo, da sledimo naslednjim načelom:

 • pripravljeni obroki so sestavljeni iz različnih kombinacij živil;
 • v vsak obrok se vključita sveže sadje in/ali zelenjava;
 • živila so lokalno in sezonsko dobavljena;
 • učencem je ves čas na voljo pitna voda;
 • pri obrokih se učencem nudijo manj sladkan čaj, mlečni napitki in 100-odstotni sadni sokovi;
 • vključujejo se polnovredna živila ter kakovostne beljakovine in maščobe;
 • pri načrtovanju jedilnikov se trudimo upoštevati tudi želje učencev v okviru zagotavljanja zdrave prehrane;
 • enkrat na teden imamo brezmesni dan.

 

Zaposleni šole bomo tudi v bodoče pri učencih vzpodbujali zdravo in kulturno prehranjevanje z različnimi aktivnostmi. Tako jih bomo:

 • vzpodbujali k uživanju uravnotežene prehrane,
 • ozaveščali o pomenu vsakodnevnega uživanja sadja in zelenjave,
 • spodbujali k razvijanju primernega odnosa do pripravljenih obrokov,
 • navajali na kulturno prehranjevanje ter na pitje vode, nesladkanega čaja in naravnih sadnih sokov.

 

Pripravljene jedi ustrezajo smernicam zdrave prehrane. Člani sveta zavoda so v sredo, 21. 2. 2024, sprejeli novo ceno, ki od 1. 3. 2024 znaša:

 • zajtrk – 0,80 ,
 • malica – 1,10 €,
 • kosilo za učence od 1. razreda – 3,05 eur,
 • kosilo za učence od 2. do 5. razreda – 3,25 eur,
 • kosilo za učence od 6. do 9. razreda – 3,45 eur.