EKOŠOLA NA OSNOVNI ŠOLI TRŽIŠČE

Projekt EKOŠOLA kot način življenja je program, ki uvaja načrtno in celostno okoljsko vzgojo v osnovnih in srednjih šolah. Z njim se gradijo vrednote za odgovoren način bivanja na tem planetu. Povečuje se zavest in skrb za človeka, vključno z varovanjem zdravja, graditvijo medsebojnih odnosov, skrbi za okolje in naravo.

Na naši šoli je glavni cilj Ekošole vzgoja učencev, ki bi jim skrb za okolje in naravo postala del življenja, zato smo že od leta 2008 vključeni v mednarodni projekt EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA. V letu 2011 smo podpisali ekolistino, s katero smo se zavezali, da bomo uresničevali cilje Ekošole.

Tudi v šolskem letu 2017/2018 nas čaka veliko starih in novih izzivov, med njimi se bomo še posebej potrudili, da bo šola skrbela za kvalitetno in sodobno izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti. Živeli in vzgajali bomo za ekologijo in zdrav način življenja ter dobre medsebojne odnose, uresničevali vizijo šole in sledili smernicam Vzgojnega načrta.

Ekološka osveščenost je postala način življenja naše šole in, kot povedo starši, otroci svoje eko prepričanje uspešno širijo tudi v svojih družinah. Veseli smo, da so nas tudi starši podprli pri vseh naših eko dejavnostih, saj se zavedamo, da lahko le skupaj še kaj naredimo za naš planet.

V okviru projekta Ekošola kot način življenja potekajo različne dejavnosti, s katerimi širimo okoljsko ozaveščenost. V tem šolskem letu bomo še posebej sledili naslednjim ciljem:

  • racionalni rabi energije in ločevanju odpadkov,
  • razvijanju pozitivnih medsebojnih odnosov,
  • vzgoji za zdrav način življenja v zdravem okolju.

 

IZBRANE AKTIVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

ZBIRANJE ODPADNEGA PAPIRJA, KARTONA, TONERJEV, KARTUŠ, POKROVČKOV

EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE

ŠOLSKA VRTILNICA

JAZ, TI, MI ZA SLOVENIJO (ZBIRANJE ODPADNE PLASTIČNE EMBALAŽE)

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

LIKOVNO USTVARJANJE NA TEMO GOZD IN TRAJNOSTNA MOBILNOST

EKOKVIZ

MISIJA ZELENO – TRAJNOSTNA MOBILNOST

EKOPAKET – ZBIRANJE ODPADNE EMBALAŽE KEMS

Koordinatorica Ekošole: Polona Trebše