18. novembra 2011 se je projekt Tradicionalni slovenski zajtrk prvič udejanjil z živili na krožniku, in sicer s kruhom, maslom, medom, mlekom in jabolki – vse domačega izvora.

V projekt so se z donacijo živil vključila živilsko predelovalna podjetja, kmetijska podjetja in zadruge, fakulteti, šolski center in kmetijski inštitut, kmetje in čebelarska društva. Živila so dostavili donatorji sami, kjer pa to ni bilo mogoče, se je projektu pridružil tudi trgovski center, ki je poskrbel za distribucijo živil.

Namen projekta je izobraževati, obveščati in osveščati šolajočo mladino in vzporedno v določenem obsegu tudi širšo javnost o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega izvora, pomenu kmetijske dejavnosti in čebelarstva za pridelavo, okolje, gospodarske dejavnosti in za širše okolje, o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih.

Na šoli bomo izvedli Tradicionalni slovenski zajtrk v petek, 18. 11. 2022. Letošnji slogan projekta je »Zajtrk z mlekom – super dan!«.

Na ta dan bomo imeli naravoslovni dan z različnimi aktivnostmi. Učenci bodo za zajtrk zaužili živila lokalnih pridelovalcev:

  • med bo prispevalo čebelarstvo Kolenc,
  • maslo bo prispevala mlekarna Celeia,
  • mleko bo prispevala Kmetija Brajer,
  • črni kruh bo prispevala pekarna Optima Šentrupert,
  • jabolka bo prispevala Ekološka kmetija Repovž.