Svet šole je najvišji organ šole. Sestavlja ga 11 članov: trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov delavcev  šole.

Svet šole ima štiriletni mandat. Na prvem skupnem roditeljskem sestanku so bili imenovani oz. izvoljeni predstavniki v svet staršev.

SVET ŠOLE 2020-2024

Predsednica sveta šole je ga. Magda Flajs

Predsednica sveta staršev je ga. Neja Mlakar.

Predstavniki občine

MARJANA JEREB – marijana.jereb@mokronog-trebelno.si

STANKO LAZAR – stanko.lazar@siol.net

ALEŠ MRGOLE – mrgole.ales@siol.net

 

Predstavniki staršev

ANA ŠTAMCAR – ana.milavec@gmail.com

URŠKA JAMŠEK – urska.jamsek@komunala-sevnica.si

MOJCA JENE – mojcajene@gmail.com

 

Predstavniki šole

ROMAN DOBOVŠEK – roman.dobovsek@gmail.com

MAGDA  FLAJS – magda.flajs@gmail.com

ANDREJA  FLAJS – /

METKA HOČEVAR – metka.hocevar@gmail.com

METKA MIHALIČ – metka.mihalic@guest.arnes.si