Ob koncu šolskega leta smo obujali spomine na čas, ki smo ga preživeli v CŠOD. Zelo smo se zabavali. 

Irena Muzga, učiteljica